ช้างขาวเกมส์แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”

สัญลักษณ์การแข่งขัน

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


สัญลักษณ์

เป็นรูป ช้างขาว เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนและความโปร่งใส ภายใต้สโลแกนการแข่งขัน “ศักดิ์ศรีและมิตรภาพ”


ส่วนประกอบ

ตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้ใส่ช้างชาวและเกาะช้างที่เป็นสถานที่ท่องเทียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราด และของประเทศไทย

รายละเอียด

ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท.

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ตราดเกมส์”

SILVER
OFFICIAL PARTNERS
GOLD
OFFICIAL PARTNERS
BRONZE
OFFICIAL PARTNERS