“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


avatar
สรุปผลการแข่งขันประจำวัน

03/19/2020

สรุปผลการแข่งขันประจำวัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์"

avatar
โปรแกรมการแข่งขันรายวัน

03/19/2020

โปรแกรมการแข่งขันรายวัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์"

avatar
ตารางการแข่งขัน

03/19/2020

ตารางการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์"


ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท.

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ตราดเกมส์”

SILVER
OFFICIAL PARTNERS
GOLD
OFFICIAL PARTNERS
BRONZE
OFFICIAL PARTNERS