ช้างขาวเกมส์แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


avatar
ตารางการแข่งขัน ชุด 1

03/19/2020

สรุปผลการแข่งขันประจำวัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์"

avatar
ตารางการแข่งขัน ชุด 2

03/19/2020

โปรแกรมการแข่งขันรายวัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์"

กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ช้างขาวเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สนามแข่งขันฯและที่พักนักกีฬา/

1.นายวิทยา 08 2086 5985
2.นายตราวีย์ 09 1786 6996

กำหนดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ช้างขาวเกมส์

ตารางการแข่งขัน 1 ตารางการแข่งขัน 2

ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท.

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ตราดเกมส์”

SILVER
OFFICIAL PARTNERS
GOLD
OFFICIAL PARTNERS
BRONZE
OFFICIAL PARTNERS