ช้างขาวเกมส์แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


โปรแกรมการแข่งขันรายวัน

กำหนดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ช้างขาวเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สนามแข่งขันฯและที่พักนักกีฬา

1.นายวิทยา 08 2086 5985
2.นายตราวีย์ 09 1786 6996

กำหนดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ช้างขาวเกมส์

รายละเอียด

ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท.

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ตราดเกมส์”

SILVER
OFFICIAL PARTNERS
GOLD
OFFICIAL PARTNERS
BRONZE
OFFICIAL PARTNERS